Sun 15th Dec - Thu 19th Dec 2019 | Various Locations (Sai Kung & Kowloon Tong)

冬季訓練週

作為這個假期的禮物,“體育100冬季培訓週”整個培訓週僅需380美元,對當前學生免費!此外,您推薦的每位推薦參加Jan-Apr任期的朋友都會獲得免費的班級學分!
報名截止